Diagnóza

Mechanismus účinku

Na podporu navození remise a též k prodloužení trvání remise během managementu léčby ulcerózní kolitidy (UC) se jako nový léčebný postup používá vysoce čištěná kyselina hyaluronová (HA) připravená pro použití ve formě klyzmatu (nálevu).

Jde o látku tělu vlastní, která, pokud je podána v nízkomolekulární podobě v nadbytku do tlustého střeva, proniká přes hlenovou vrstvičku ke střevní sliznici, kde vyplňuje mezibuněčné prostory a zabraňuje pronikání leukocytů do mezibuněčného prostoru střevní stěny a jejich usazení ve slizniční vrstvě. Tímto omezením přítomnosti bílých krvinek ve střevní sliznici tlumí zánětlivé procesy. Nízkomolekulární HA navíc v procesu hojení redukuje vazivotvornou (fibrogenní) složku obnovování střevní stěny, čímž omezuje vývoj jizevnatých stenóz střeva. Bakteriální složka tvoří v tlustém střevě až 80% podílu stolice a produkce toxinů bakteriemi stolice je jedním z faktorů, kterým se připisuje podíl na vzniku UC. Hyaluronát s vysokou molekulovou hmotností po aplikování klyzmatu nasedá na vrstvu hlenu pokrývající střevní stěnu, a tím se vrstva zesiluje, a navíc se i zvyšuje viskozita hlenu. Snižuje se tak napadání střevní stěny toxiny. Vysokomolekulární kyselina hyaluronová zároveň blokuje uchycení leukocytů – tentokrát těch, které putují střevním luminem – které se přes hlenovou vrstvu posilněnou HA na sliznici tak lehce neuchytí.

Těmito hlavními mechanismy pomáhá HA rychlejšímu slizničnímu zhojení tlustého střeva (endoskopická remise) při léčbě salicylátovými preparáty, a co je významné pro vyšší kvalitu života pacientů, výrazně snižuje potřebu kombinace salicylátů s kortikosteroidy, oddaluje potřebu nasadit imunosupresivní nebo biologickou léčbu, a přitom prodlužuje trvání bezpříznakového období (klinické remise).

Jak vyplývá z popisu působení HA, může být prospěšné podporovat touto látkou obranné a hojivé procesy i při imunosupresivní nebo biologické léčbě, a je dokonce vhodné prostředek s HA použít po chirurgickém zákroku na střevě, kdy také urychluje hojení ošetřených míst.

Z praktického hlediska je dobré si uvědomit, že látky podávané ve formě klyzmatu dosahují v dostatečném množství až do oblasti slezinného ohbí tračníku.

Proto je tento nový zdravotnický prostředek s dvousložkovou HA určen pacientům s mírnou až střední formou ulcerózní kolitidy při levostranném postižení sliznice tračníku, tj. na ulcerace sestupného tračníku, esovité kličky a rekta – ať už na utlumení akutně vzplanutého onemocnění anebo, v klidovém stádiu – v remisi – na její prodloužení.

Slovy uživatelů přípravku Trud