Detailní informace o produktu Trud™

Trud™ je přípravek přinášející novou možnost léčby ulcerózní kolitidy (UC)

Pokud máte jakékoliv otázky, obraťte se před použitím produktu TRUD™ na svého lékaře nebo lékárníka.

Použití TRUD™ může ovivnit účinnost jiné léčby, kterou dostáváte. Poraďte se o tom se svým lékařem.

Pokud máte jakékoliv závažné nežádoucí účinky anebo jakékoliv vedlejší účinky, které nejsou uvedené v tomto článku, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Co je TRUD™?

TRUD™ je bílá klyzmová lahvička s bílou suspenzí, která obsahuje hyaluronát sodný a používá se na zmírnění příznaků mírné až středně těžké ulcerózní kolitidy. Ulcerózní kolitida je onemocnění tlustého střeva a konečníku, při kterém se zanítí slizniční výstelka střeva. Mezi příznaky patří krvácení z konečníku, časté průjmy a bolesti břicha. Prostředek TRUD™ po aplikaci do konečníku vytváří na sliznici distálního tlustého střeva a konečníku ochrannou vrstvu. Ta umožňuje slizniční tkáni hojit se přirozeně, což zmírňuje příznaky ulcerózní kolitidy.

Upozornění pro používání prostředku TRUD™

TRUD™ je určen pouze pro rektální podání. Nepoužívejte u dětí, během těhotenství a kojení. Nepoužívejte prostředek TRUD™, pokud máte alergii na parabenové konzervační látky nebo na hyaluronát sodný. Každou klyzmovou lahvičku TRUD™ použijte pouze jednou. Po použití lahvičku vyhoďte, i kdyby nebyla zcela vyprázdněná. Při druhém použití lahvičky TRUD™ může dojít ke kontaminaci mikroorganismy, což by Vám mohlo ublížit.

Co říkajíUživatelé přípravku Trud

Nežádoucí účinky

Zřídka se může vyskytnout alergická reakce. Informujte svého lékaře, pokud se po použití TRUD™ objeví vyrážky, jakékoliv namáhavé dýchání, bušení srdce nebo bolest na hrudi. Tyto projevy by měly vymizet, jakmile prostředek TRUD™ přestanete užívat. Častými vedlejšími účinky jsou nadýmání, plynatost, nutkání na zvracení a bolest. Pokud se objeví závažné nežádoucí účinky nebo pokud zaznamenáte vedlejší účinky, které nejsou uvedeny v tomto textu, informujte svého lékaře.

Jak uchovávat prostředek TRUD™

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte TRUD™ při teplotách mezi 2°C a 30°C

Chraňte klyzmovou lahvičku TRUD™ před přímým slunečním světlem. Nepropichujte ani nespalujte lahvičku TRUD™, ani když je prázdná.

Nepoužívejte TRUD™ po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce a na krabičce.

Nevyhazujte prostředek TRUD™ do odpadních vod ani do komunálního odpadu. Předejte TRUD™ k likvidaci, v souladu s předpisy, do lékárny.

Potřebujete poradit? Naši experti jsou vám plně k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 17:00 na čísle +421 734 753 440

Další informace

Prostředek TRUD™ je určen k podpoře hojení a obnovy fyziologických funkcí střevní sliznice u pacientů trpících mírnou až středně těžkou formou levostranné ulcerózní kolitidy. TRUD™ vytváří na vnitřním povrchu střeva jemnou bariéru, která minimalizuje vlivy trvalé imunitní stimulace spouštěči z obsahu tlustého střeva, a tím vytváří ideální prostředí pro regeneraci střevní sliznice.

Prostředek TRUD™ je složen z hyaluronátu sodného o vysoké molekulové hmotnosti 1,8 x 106 daltonů a hyaluronátu sodného o nízké molekulové hmotnosti 0,35 x 106 daltonů a z dalších složek, včetně xanthanové gumy, čímž se, při podání přes konečník, dosahuje vysoké přilnavosti klyzmové emulze ke sliznici levé distální části tlustého střeva.

Jak TRUD™ používat

 1. Používejte jeden nálev TRUD™ každý večer před ulehnutím po dobu 28 dnů.
 2. Před podáním se doporučuje vyprázdnit střeva i močový měchýř.
 3. Důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou.
 4. Vyjměte jednu klyzmovou lahvičku z krabičky a důkladně ji protřepávejte po dobu asi 30 vteřin (obr. 1).
 5. Uvolněte uzávěr lahvičky jeho stlačením dolů, jak je znázorněno na obrázku (obr. 2).
 6. Odstraňte ochranný kryt z lahvičky (obr. 3).
 7. Lehněte si na levý bok s narovnanou levou dolní končetinou a pravou končetinu pokrčte dopředu pro zajištění stability (obr. 4).
 8. Opatrně zasuňte špičku aplikátoru do konečníku a jemně vytlačte celý obsah z lahvičky (obr. 5).
 9. Jakmile je lahvička prázdná, vytáhněte špičku z těla, a přitom držte lahvičku stále stisknutou.
 10. Klyzmová suspenze by měla vydržet ve střevě co nejdéle. Zůstaňte po aplikaci ve stejné poloze 5 až 10 minut, dokud nepřestane nutkání nálev vypudit.
 11. Nasaďte ochranný kryt na lahvičku a bezpečně ji zlikvidujte v souladu s předpisy (obr. 6).
 12. Důkladně si umyjte ruce a snažte se i nadále odolat nutkání na vyprázdnění, až do druhého dne.
 13. Po první aplikaci prostředku TRUD™ se můžete cítit trochu nepříjemně a mít nutkání na stolici. To je normální a velmi pravděpodobné.
 14. Pokud jste nemohl/a nebo zapomněl/a použít TRUD™ před spaním, aplikujte ho následující den ráno, pokud to vyhovuje Vašemu dennímu programu. Jinak podání prostředku odložte až na příští noc.